Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Блог

Какви са тенденциите на пазара за бързи кредити през 2023?

Какви са тенденциите на пазара за бързи кредити през 2023?

В днешно време бързите кредити са една от най-разпространените услуги на банковите и небанковите финансови институции. Бързите кредити представляват лесен начин за сдобиване със средства, когато такива са ви най-необходими. За бърз кредит се кандидатства лесно, без множество условия, а одобрението се случва за минути. Получавате сумата, за която сте одобрени, а в много случаи за такава услуга дори не ви е необходим трудов договор.

Лесните условия за кандидатстване, бързото предоставяне на средства, както и ясните и прозрачни условия на институциите, които взимат работата с клиенти сериозно, са сред причините бързите кредити да повишават своята популярност през 2023 година.

Намалява делът на необслужени вземания спрямо общия размер на бързите кредити

За целите на измерване на финансовите показатели, годината се дели на четири тримесечия. Първо тримесечие обхваща месеците януари, февруари и март, второто обхваща април, май и юни, и т.н.

Данните относно делът на необслужени кредити, които са измерени от Българска Народна Банка, показва спад. За първо тримесечие на тази година се отчита занижаване на лошите кредите спрямо миналата. По-конкретно, тази година делът на необслужваните заеми прямо общия размер на всички бързи кредити възлиза на 6.9%. За миналата година същия показател е бил 7.4%.

Това, че бързите кредити стават по-достъпни и по-лесно се обслужват от клиенти, се отчита и в показателя общ размер на вземанията на кредитни институции. Те са се увеличили с 18.8% на годишна база, което е 733 милиона лева към края на първо тримесечие. Цялата сума възлиза на 4.64 млрд. лева за този период. През 2022 увеличението е било само 4.8% или 212.7 млн. лева, изразено в парично изражение.

Структура на вземанията на кредити

Матуритетната структура на кредитите винаги е важна, защото показва какъв вид кредити са най-предпочитани сред потребителите. Матуритет на кредити означава срокът, който остава до падежа на даден финансов инструмент. В този смисъл, през 2023 г. отново преобладават кредити с матуритет над 5 години, които в края на месец март възлизат на 2.072 млрд. лв. Това е увеличение от 26.5% спрямо същия месец на 2022 година и 5.2% спрямо края на декември 2022. Именно кредитите над 5 години продължават да доминират като дял сред потребителите, с размер на вземанията 44.7% в края на месец март 2023 година, увеличен от 41.9% за същия месец през 2022.

Що се касае вземанията на кредити с матуритет от 1 до 5 години, в края на първото тримесечие от 2023 г. те са нараснали с 9% на годишна база и 7% спрямо последното тримесечие на 2022 г.

Кредитите с матуритет до 1 година са на стойност 1.281 млрд. лева в края на март месец 2023. Те бележат ръст от 17.2% спрямо март 2022 г.

Каква е ситуацията в сектор Домакинства, НТООД и сектор Нефинансови предприятия?

Вземанията по кредити от секторите Домакинства и Нетърговски дружества обслужващи домакинствата (НТООД) са се увеличили с 18.6% до обща сума от 3.252 млрд. лева. Така те бележат ръст от 4.6% спрямо декември 2022 година.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 1.183 млрд. лева към края на месец март 2023. Така те бележат увеличение от 16.8% спрямо същия период през 2022 година. Наблюдава се дори увеличение спрямо края на декември 2022 - с 5.4%.

Какво се случва с жилищните кредити?

Жилищен кредит означава кредит, който се отпуска срещу ипотека на закупения жилищен имот. Той има много сходство с ипотечни кредит, при който разликата произлиза от това, че може да се ипотекира друг имот, различен от новозакупения.

Що се касае размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2023, според БНБ той е по-нисък от миналата година. Това е поредното доказателство за пренасочване на интересите на потребителите към по-малък размер кредити. Реализираното намаление е в размер на 4.6% спрямо 2022. Този дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е намалял с 1% в края на март месец 2023.