Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Tарифа за допълнителни услуги към заем Мicrocredit Оnline

ТАРИФА ЗА ПАКЕТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ЗАЕМ MICROCREDIT ONLINE

Цена на месец за пакет „Разглеждане до минути“ - % от размера на кредита.

Срок

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

18

% от размера на кредита

11.6533%

11.4399%

11.2853%

10.3946%

10.3146%

10.2773%

10.2293%

10.1279%

9.8986%

9.4346%

9.4293%

9.4239%

Цена на услуга "Връщане в 30 - дневен срок" - 8 % от размера на кредита.

ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ЗАЕМ MICROCREDIT ONLINE

  1. Пакет от допълнителни услуги „Разглеждане до минути“
  • Безплатно предоговаряне и разсрочване на заема - услугата представлява възможност за предоговаряне на сроковете за изплащане на вноските или друга промяна по условията за изплащане на заема, като тя се предоставя след получаване на писмено искане за нея от Клиента и само, ако той не е закъснял с някоя от вноските по заема или по договора за допълнителни услуги с повече от 30 дни;
  • Разглеждане до минути - искането за заем на Клиента се разглежда в срок до 120 (сто и двадесет минути) от получаването му и преди останалите получени по-рано искания от други клиенти на „Микро Кредит“ АД, с изключение на исканията на Клиенти, които са заявили същата услуга и след като Клиентът е предоставил всички необходими данни/документи за одобрение и е установен контакт по телефона с Клиента и/или с предоставените лица за контакт и/или работодател. За Клиент с коректно изплатен Договор за заем, в рамките на последните 6 месеца, „Микро Кредит” АД може да предложи и съкратена процедура по одобрение, която обаче не променя изискванията за одобрение към Клиента;
  • Преференциално обслужване - услугата включва персонално и експресно обслужване на Клиента (включително експресно издаване на документи, приемане на плащания и извършване на справки, свързани с погасяване на заема, и др.), преди всички други клиенти на „Микро Кредит” АД, с изключение на такива, заявили същата услуга;
  • Право за участие в специални промоции - Клиент заявил тази услуга ще има право да бъде информиран и да участва във всяка промоционална кампания, провеждана от „Микро Кредит“ АД, както и право на допълнителни промоционални условия (включително допълнителни отстъпки от цени или облекчени условия), предвидени за отделни продукти и/или услуги на „Микро Кредит“ АД.
  1. Допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ - настоящата допълнителна услуга се предоставя единствено в случай, че Клиентът е заявил и ползването на пакет от допълнителни услуги „Разглеждане до минути“. Услугата осигурява възможност за погасяване на задължението по договора за заем в срок от 30 дни от неговото сключване, без Клиентът да дължи лихва за периода на ползване на заетата сума до изтичане на този срок. В рамките на 30-дневния срок Клиентът не дължи и цена за ползването на пакета от допълнителни услуги „Разглеждане до минути“. Ако Клиентът не се възползва от правото си да погаси задължението си по сключения договор за заем в рамките на 30-дневения срок, същият няма право на възстановяване на цената на самостоятелната допълнителна услуга. В случая, описан в предходното изречение, след изтичане на 30-дневния срок Клиентът започва да дължи цена и за пакета от допълнителни услуги „Разглеждане до минути“.