Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Tарифа за допълнителни услуги към заем Мicrocredit

ТАРИФА ЗА ПАКЕТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ЗАЕМ MICROCREDIT

в сила от 01.02.2024 г.

Ниво 1 - Стандарт

Цена на месец за пакет „Комфорт“ - % от размера на кредита.

Срок

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

18

% от размера на кредита

11.6533%

11.4399%

11.2853%

10.3946%

10.3146%

10.2773%

10.2293%

10.1279%

9.8986%

9.4346%

9.4293%

9.4239%

Цена на услуга "Връщане в 30 - дневен срок" - 9.625% от размера на кредита.

Всеки клиент ползва цената, определена в Ниво Стандарт, освен ако не отговаря на изискванията за разполагаем доход и кредитна история за съответното по-високо ниво или по преценка на компанията.

Ниво 2 - Специална отстъпка: 15 % намаление от Ниво 1 при изпълнение на едно от следните условия:

 1. Добра кредитна история и Разполагаем доход (Официален доход – вноски по кредити – разходи) не по - малък от 300 лева.
 2. Добра кредитна история в Микро Кредит (изпълнение на всяко едно от долупосочените условия):
 • Изплатени поне 3 вноски или кредит в последните 12 месеца. Отказ от кредит не се счита за изплатен кредит;
 • Последни 9 изплатени вноски с не повече от 2 пъти закъснение между 36 и 50 дни, а останалите с не повече от 36 дни закъснение;
 • Последни 3 изплатени вноски с по-малко от 21 дни закъснение;
 • Други, съгласно вътрешна политика.

Ниво 3 - ВИП отстъпка: 25 % намаление от Ниво 1 при изпълнение на едно от следните условия:

 1. Добра кредитна история и Разполагаем доход (Официален доход – вноски по кредити – разходи) не по - малък от 500 лева.
 2. Добра кредитна история в Микро Кредит (изпълнение на всяко едно от долупосочените условия):
 • Изплатени поне 3 вноски или кредит в последните 9 месеца. Отказ от кредит не се счита за изплатен кредит;
 • Последни 9 изплатени вноски с не повече от 2 пъти закъснение между 21 и 31 дни, а останалите с не повече от 21 дни закъснение;
 • Последни 3 изплатени вноски с по-малко от 15 дни закъснение;
 • Други, съгласно вътрешна политика.

Общи изисквания за ползване на отстъпка:

За се да ползват отстъпките от ниво Специално или ВИП, заемът следва да отговаря на долупосочените два критерия:

 • Размер на кредита по-голям или равен на 600 лв.
 • Срок на кредита по-голям или равен на 6 месеца.

ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ЗАЕМ MICROCREDIT

I. Пакет от допълнителни услуги „Комфорт“

 1. Посещение вкъщи или на удобно място за събиране на вноска - услугата се предоставя за срока на договора от представител на „Микро Кредит” АД, в рамките на населеното място, където е местоживеенето на Клиента;
 2. Безплатно внасяне на вноските от името и за сметка на Клиента по банковата сметка на „Микро Кредит” АД - услугата представлява внасяне на каса в банката на вноски от името и за сметка на Клиента, събрани предварително от представител на „Микро кредит” АД и се предоставя в рамките на работното време и след предварителна уговорка с Клиента;
 3. Безплатно предоговаряне и разсрочване на заема - услугата представлява предоговаряне на сроковете за изплащане на вноските или друга промяна по условията за изплащане на заема, като тя се предоставя след получаване на писмено искане за нея от Клиента и само ако той не е закъснял с някоя от вноските по заема или по Договора за допълнителни услуги с повече от 30 дни;
 4. Разглеждане до минути - кандидатстването за заем на Клиента се разглежда в срок до 120 (сто и двадесет минути) от получаване на искане за заем и преди останалите предходно получени форми за кандидатстване от други клиенти на „Микро Кредит“ АД, с изключение на такива, които са заявили същата услуга, и след като Клиентът е предоставил всички необходими данни/документи за одобрение и е установен контакт по телефона с Клиента и/или с предоставените лица за контакт и/или работодател. За Клиент с коректно изплатен Договор за заем в рамките на последните 6 месеца, „Микро Кредит” АД може да предложи и съкратена процедура по одобрение, която обаче не променя изискванията за одобрение към Клиента;
 5. Преференциално обслужване - услугата включва персонално и експресно обслужване на Клиента (включително експресно издаване на документи, приемане на плащания и извършване на справки, свързани с погасяване на заема, и др.), преди всички други клиенти на „Микро Кредит” АД, с изключение на такива, заявили същата услуга;
 6. Право за участие в специални промоции - Клиент, заявил тази услуга ще има право да бъде информиран и да участва във всяка промоционална кампания, провеждана от „Микро Кредит“ АД, както и право на допълнителни промоционални условия (включително допълнителни отстъпки от цени или облекчени условия), предвидени за отделни продукти и/или услуги на „Микро Кредит“ АД.

II. Допълнителна услуга „Връщане в 30-дневен срок“ - настоящата допълнителна услуга се предоставя единствено в случай, че Клиентът е заявил и ползването на пакет от допълнителни услуги „Комфорт“. Услугата осигурява възможност за погасяване на задължението по договора за заем в срок от 30 дни от неговото сключване, без Клиентът да дължи лихва за периода на ползване на заетата сума до изтичане на този срок. В рамките на 30-дневния срок Клиентът не дължи и цена за ползването на пакета от допълнителни услуги „Комфорт“. Ако Клиентът не се възползва от правото си да погаси задължението си по сключения договор за заем в рамките на 30-дневния срок, същият няма право на възстановяване на цената на самостоятелната допълнителна услуга. В случая, описан в предходното изречение, след изтичане на 30-дневния срок Клиентът започва да дължи цена и за пакета от допълнителни услуги „Комфорт“.