Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Тарифа за допълнителни услуги на "Микро Кредит" АД

Тарифа за допълнителни услуги на "Микро Кредит" АД към Договори за заем в сила от 15.04.2024 г.

  Допълнителна услуга Лева
1 Изготвяне на удостоверение за наличие на задължение по образец на Микро Кредит 25
2 Изготвяне на удостоверение за липса на задължение по образец на Микро Кредит 25
3 Удостоверение за дължима сума при предсрочно погасяване по образец на Микро Кредит без такса
4 Удостоверение за статус за активен(ни) договор(и) по образец на Микро Кредит (с разбивка на вноска по главница, лихва, задължения по договор за допълнителни услуги) – без заверка / със заверка без такса / 25
5 Експресно издаване и изпращане на документ или извършване на услуга описана в тарифата:  
5.1 в рамките на 4 работни часа от получаване на плащането 3 Х стандартна тарифа
5.2 в рамките на 8 работни часа от получаване на плащането 2 Х стандартна тарифа
5.3 в рамките на 12 работни часа от получаване на плащането 1.5 Х стандартна тарифа
6 Издаване на документ, който не е включен в Tарифата, по образец на клиента (след одобрение на съдържанието от Микро Кредит АД) 60
7 Разнасяне на вноски, ръчно от служител на Микро Kредит АД, при плащане по банков път или с пощенски запис, в случай че клиентът не е попълнил коректно своето ЕГН и номер на договор(и) в основанието за плащане 6
8 Известяване за получено плащане с SMS без такса
9 Изпращане на документ по куриер до адрес на клиента с нормална пратка 15
10 Събиране на вноски чрез посещение от кредитен консултант или служител на Микро Кредит на уговорено място 2% от сумата, минимум 15 лв
11 Посещение от кредитен консултант или служител на Микро Кредит АД на уговорено място с цел консултация, предаване на информация, документи или други материали 15
12 Плащане по договор(и) в офис на Микро Кредит без такса
13 Плащане по договор(и) чрез виртуален ПОС терминал без такса
14 Усвояване на сума по договор Microcredit Online в офис на Микро Кредит - удържа се от размера на предоставените средства по кредита без такса
15 Усвояване на суми по договори Microcredit и Microcredit Online чрез касите на ИзиПей - удържа се от размера на предоставените средства по кредита без такса
16 Усвояване на суми по договори Microcredit и Microcredit Online чрез банков превод без такса
17 Предоговаряне, разсрочване или друга промяна по условията на кредит 5% от размера на кредита, минимум 50 лв
18 Такса при неоснователно оспорване на трансакция при плащане чрез виртуален ПОС 45
19 Изпращане на документ по факс 1 лв. на страница
20 Изпращане на документ по електронна поща 1 лв. на страница
21 Издаване на заверено копие от документи 5 лв. на страница
22 Повторно нареждане на сума по кредит, при некоретно подадена банкова сметка(удържа се от размера на предоставените средства по кредита) 25
23 Обработка на документи и препращане към Централен офис на Микро Кредит АД, за документи различни от документите свързани с одобрение и отпускане на кредита 15
24 Сверяване и заверяване на погасителен план в офис на Mикро Kредит АД 35
25 Изпращане на документ за клиента до друга институция (след одобрение от Микро Кредит АД) 35
26 Други неописани услуги или справки По договаряне

Всички цени са крайни и с включено ДДС, в случай че услугата е облагаема по ЗДДС.

Услугите се предоставят от консултант и/или служител в офисите на Микро Кредит АД (с изключение на услугите свързани с посещение на място), в рамките на обявеното им работно време и след предварителна уговорка между Заемополучателя и кредитен консултант и/или служител на Заемодателя. Услугите, свързани с посещение на място се предоставят в рамките на рабoтното време и в рамките на населеното място, където е местоживеенето на Клиента. Микро Кредит АД не гарантира предлагането на каквито и да е услуги в неработни дни и в извън работното си време.

Всички такси се заплащат по банков път по сметка BG11BPBI79421024966102, Юробанк България АД.

Всички банкови такси и комисионни, ако има такива са за сметка на клиента.

За основание на плащане се посочват 3 имена, ЕГН на клиент и името на услугата според тарифата.

Услугите свързани с обработка и/или издаване на документи или обработка на данни и изчисления, се извършват в срок от 2 до 5 работни дни, като срокът тече от получаване на плащането в банковата сметка на Микро Кредит АД. При неправилно попълване на основанието за плащане или при плащане по друга банкова сметка, срокът от 5 работни дни не важи.

Извършването на услуги на клиенти с последна падежна дата по последен кредит преди повече от 6 месеца или лица, които не са ползвали кредит (имат отказани молби) се таксува двойно.

За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги и дейности, Микро Кредит АД си запазва правото да събира допълнителни такси и комисионни.