Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви помогнем да управлявате работата на сайта, да анализираме употребата Ви и да Ви предоставяме най-добрите предложения. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Научете повече тук
Разбрах
×

Тарифа за допълнителни услуги на "Микро Кредит" АД

Тарифа за допълнителни услуги на "Микро Кредит" АД към Договори за заем в сила от 29.07.2019 г.

  Допълнителна услуга Лева
1 Изготвяне на удостоверение за наличие на задължение по образец на Микро Кредит 20
2 Изготвяне на удостоверение за липса на задължение по образец на Микро Кредит 20
3 Удостоверение за дължима сума при предсрочно погасяване по образец на Микро Кредит без такса
4 Удостоверение за статус за активен кредит по образец на Микро Кредит (с разбивка на вноска по главница, лихва, застраховка) –  без заверка без такса
5 Удостоверение за статус за активен кредит по образец на Микро Кредит (с разбивка на вноска по главница, лихва, застраховка) –  със заверка 20
6 Експресно издаване и изпращане на документ или извършване на услуга описана в тарифата:   
6.1 в рамките на 4 работни часа от получаване на плащането 3 Х стандартна тарифа
6.2 в рамките на 8 работни часа от получаване на плащането 2 Х стандартна тарифа
6.3 в рамките на 12 работни часа от получаване на плащането 1.5 Х стандартна тарифа
7 Издаване на документ, който не е включен в тарифата, по образец на клиента (след одобрение на съдържанието от Микро Кредит АД) 50
8 Разнасяне на вноски, ръчно от служител на Микро кредит АД, при плащане по банков път, в случай че клиентът не е попълнил коректно в платежното нареждане своето ЕГН и номер на договор в основанието за плащане 5
9 азнасяне на вноски, ръчно от служител на Микро кредит АД,  при плащане с пощенски запис, в случай че клиентът не е попълнил коректно ЕГН и номер на договор в основанието за плащане 5
10 Известяване за получено плащане с SMS без такса
11 Изпращане на документ по куриер до адрес на клиента с нормална пратка 7
12 Изпращане на документ по куриер до адрес на клиента с експресна пратка 15
13 Събиране на вноски чрез посещение от кредитен консултант или служител на Микро Кредит на уговорено място 2% от събраната сума, минимум 10 лв
14 Посещение от кредитен консултант или служител на Микро Кредит АД на уговорено място с цел консултация, предаване на информация, документи или други материали 10
15 Плащане по кредит в офис на Микро Кредит 2% от събраната сума, минимум 6 лв
16 Усвояване на кредит Microcredit Online в офис на Микро Кредит - удържа се от размера на предоставените средства по кредита 1,5% от сумата за получаване, но не повече от 40 лв
17 Усвояване на кредит Microcredit и Microcredit Online чрез касите на ИзиПей - удържа се от размера на предоставените средства по кредита 0,5% от сумата за получаване, минимум 5 лв
18 Усвояване на кредит Microcredit и Microcredit Online чрез банков превод без такса
19 Предоговаряне, разсрочване  или друга промяна по условията на кредит 5% от размера на кредита, минимум 50 лв
20 Изпращане на документ по факс 1 лв. на страница
21 Изпращане на документ по електронна поща 1 лв. на страница
22 Издаване на заверено копие от документи 5 лв. на страница
23 Повторно нареждане на сума по кредит, при некоретно подадена банкова сметка  (удържа се от размера на предоставените средства по кредита) 20
24 Обработка на документи и препращане към Централен офис на Микро Кредит АД, за документи различни от документите свързани с одобрение и отпускане на кредита 10
25 Сверяване и заверяване на погасителен план в офис на Mикро Kредит АД 30
26 Изпращане на документ за клиента до друга институция (след одобрение от Микро Кредит АД) 30
27 Други неописани услуги или справки По договаряне

 

Услугите се предоставят от консултант и/или служител в офисите на Микро Кредит АД (с изключение на услугите свързани с посещение на място), в рамките на обявеното им работно време и след предварителна уговорка между Заемополучателя и кредитен консултант и/или служител на Заемодателя. Услугите, свързани с посещение на място се предоставят в рамките на рабoтното време и в рамките на населеното място, където е местоживеенето на Клиента. Микро Кредит АД не гарантира предлагането на каквито и да е услуги в неработни дни и в извън работното си време.

Всички такси се заплащат по банков път по сметка BG41STSA93000021787880, БАНКА ДСК.

Всички банкови такси и комисионни, ако има такива са за сметка на клиента.

За основание на плащане се посочват 3 имена, ЕГН на клиент и името на услугата според тарифата.

Услугите свързани с обработка и/или издаване на документи или обработка на данни и изчисления, се извършват в срок от 2 до 5 работни дни, като срокът тече от получаване на плащането в банковата сметка на Микро Кредит АД. При неправилно попълване на основанието за плащане или при плащане по друга банкова сметка, срокът от 5 работни дни не важи.

Извършването на услуги на клиенти с последна падежна дата по последен кредит преди повече от 6 месеца или лица, които не са ползвали кредит (имат отказани молби) се таксува двойно.

За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги и дейности, Микро Кредит АД си запазва правото да събира допълнителни такси и комисионни.